Z á p i s
prijatého žiaka na štúdium vykoná rodič najneskôr do 14.9.2018 v priestoroch riaditeľstva školy na 1. poschodí, v čase od 9.00do 16.00 hod.
*
*
Základná umelecká škola - výtvarný odbor, Kováčska 43, 040 01 Košice
číslo spisu : ZUŠ-VO/2018/0006, záznam č. 2018/0115 Košice, 10.09.2018

R o z h o d n u t i e

Riaditeľ Základnej umeleckej školy - výtvarný odbor, na Kováčskej ulici č. 43 v Košiciach, ako príslušný orgán podľa § 5 ods. 5 písmeno a/ zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe výsledkov prijímacieho konania podľa § 52 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  prijíma na prípravné /základné štúdium  pre školský rok 2018/2019 žiaka/žiačku:

Prípravný ročník (P2)
Gerthopferová Sára 
Pučko Oliver 
Závacká Vivien 

1. roč. 1. časti 1. stupňa zákl. štúdia
Beluščáková Dorota 
Ulanovský Leon 

2. roč. 1. časti 1. stupňa zákl. štúdia
Gordiaková Stela 
Kohl Ema 
Kondášová Vanesa 
Sandorová Ema 
Timková Laura 
Valková Laura 

3. roč. 1. časti 1. stupňa zákl. štúdia
Beluščáková Margaréta 
Fodorová Lilian 
Hruščáková Denisa 
Slivková Olíva 

4. roč. 1. časti 1. stupňa zákl. štúdia
Mondoková Michaela 
Prokopová Dominika 
Radkoff Zora 

1. roč. 2. časti I. stupňa zákl. štúdia (5.roč.)
Beblavá Abigail 
Komlóšiová Sophie 
Litavec Jakub 
Sepeši Peter 
Slaninka Jakub 

2. roč. 2. časti I. stupňa zákl. štúdia (6.roč.)
Fučilová Sofia 
Hake Emma 
Lépová Lea 
Sandorová Lenka 

3. roč. 2. časti I. stupňa zákl. štúdia (7. roč.) 
Horvát Peter 

4. roč. 2. časti I. stupňa zákl. štúdia (8. roč.) 
Mišovičová Laura 

1. roč. II. stupňa zákl. štúdia
Kuková Kristína 

2. roč. II. stupňa zákl. štúdia 
Skokanová Veronika 

3. roč. II. stupňa zákl. štúdia
Maslaka Matui 

4. roč. II. stupňa zákl. štúdia 
Bednárová Natália 

PaedDr. Marko Bačo, riaditeľ školy

Obhajoby tvorby absolventov 2019

abs_vernisaz_ZUS4264.jpg
Prihláste sa
do ateliéru fotografie!
V ateliéri fotografie učíme žiakov používať digitálne a analógové fotoaparáty.
Vyučujeme základy fotografovania, portrétnu, umeleckú, reportážnu a reprodukčnú fotografiu. Vyvolávame filmy a papierové fotografie v tmavej komore.
*
Chceš?
ovládať 
Photoshop?
Prihlás sa
do ateliéru
počítačovej grafiky!
Ateliér počítačovej grafiky umožňuje rozvoj výtvarného myslenia a cítenia realizovaného v grafických médiách.
Výučbový proces zabezpečujeme v samostatnom ateliéri prostredníctvom počítačov
v grafických programoch adobe a v aplikáciách na spracovanie obrazu.
Žiakov vzdelávame v grafickom dizajne, v počítači vylepšujeme fotografie, tvoríme digitálnu grafiku, štylizované ilustrácie, písmo a typografiu. Tvoríme firemné logá, vizitky, 3D diela a ďalšie položky.
Na druhom stupni učíme vizuálnej komunikácii.
*
Prvý bol Macintosh
prezentácia 24.1.1984
Model No:  M0001
Pamäť:  128 kb !
Displej:  9 palcový,
   monochromatický
Váha:  7,5 kg
Prvý osobný počítač na trhu, ktorý použil myš a spopularizoval GUI
grafické používateľské rozhranie
(angl. Graphical User Interface),
ako ho poznáme dnes, umožňujúce ovládať počítač pomocou súboru interaktívnych obrazových prvkov. Tie spúšťajú príkazy a umožňujú priamu interakciu so zariadením.

*
Joseph Nicéphore Niépce (1826)
*
Najstaršiu fotografiu, ktorá sa zachovala dodnes, urobil v roku 1826 francúz Joseph Nicéphore Niépce.
Jednoduché fotoaparáty, v ktorých sa lúče svetla odrážali od objektu, prechádzali cez malý otvor v tmavej skrinke, aby vytvorili prevrátený obraz na protiľahlom tienidle vo vnútri, boli objavené o storočie skôr. Problémom bolo, ako urobiť stálu fotografiu. Niépce to vyriešil tak, že do svojho aparátu vložil kovovú platničku pokrytú tenkou vrstvou živice a olej. Po ôsmich hodinách sa na platni vytvoril obraz pripomínajúci ducha. Kvalitu fotografií čoskoro nato zlepšil ďalší Francúz Louis Daguerre a Angličan William Fox Talbot. Daguerrova fotografia jeho umeleckého štúdia bola prvá naozaj úspešná fotografia na svete (1837). Bola nazvaná daguerrotype a bola to fotografia na medenej platni pokrytej kuchynskou soľou.
*
Louis Daguerre (1837)

*
Gen. PhDr. Milan Rastislav Štefánik
(* 21.7.1880 – † 4.5.1919)
100

Nariadenie EP a Rady EÚ 2016/679
*

 

 

výklad Hlavná ulica č.55
Tablo našich absolventov
autor tabla: Nina Porubänová

*
autor plagátu: Anthony Martin
výstava absolventov

Slavomír Arvai "Paynova šedá svetlá, EAN"
abstraktná maľba, akryl na plátne


Martin Duraník "Inštalácia", koncept

Barbora Butalová "Transcendencia I."
olejomaľba na plátne

Eduard Kušnír "Architektúra I."
akryl na plátne
*
Ak chceš vidieť ďalšie photos,
klikni na obrázok vpravo hore
- Obhajoby tvorby absolventov 2019...
*
*
*

*
Karolina Naďová "Exlibris Horses"
grafická technika linoryt
*
Polina Yudina   "Abstrakcia"
grafická technika linoryt
*
Karin Eštoková   "Autoportrét"
grafická technika suchá ihla
*
Šimon Vaitovič   "Zátišie"
grafická technika linoryt
*
Slavomír Arvai   "Torzo"
grafická technika suchá ihla
*
Ivona Kovaříková,  "Sen"
grafická technika linoryt
*

Miroslava Láncošová "Architektúra"
grafická technika linoryt
*
Eva Mária Moleková "Portrét"
grafická technika linoryt
*
Natália Mozešová  "Koníky"
grafická technika suchá ihla
*
Ivona Kovaříková
grafická technika suchá ihla
*
Kristína Ivanová  "Autoportrét"
grafická technika suchá ihla
*

maliar  A l e x a n d e r 
ECKERDT
*
 vyrezávanie  
     tekvíc       na       druhý 
 Festival      Svetlonosov  * 
 Výstava žiariacich tekvíc, živé rozprávkové postavičky a tvorivé jesenné dielne, to je len časť bohatého programu s názvom Festival Svetlonosov, ktorý už druhýkrát pripravilo mesto Košice pre všetkých Košičanov, ale aj návštevníkov mesta.   
*

*