Pozor, máme dva účty! Účet ZUŠ a účet Rady rodičov.
Úhrady školného výhradne, bezhotovostné, prevodom alebo vkladom na osobitné účty!
*

Platby za 1. polrok šk. rok 2019-2020

obdobie september-október-november-december (4 mesiace)
1.  ŠKOLNÉ (príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v škole):
- Prípravný ročník - P228,-€  (7 €/mes. x 4)
- I. stupeň a II. stupeň 32,-€  (8 €/mes. x 4)
- PCG / Počítačová grafika, Ateliér fotografie, Keramika 32,-€  (8 €/mes. x 4)
- Rozšírené vyučovanie, základné štúdium +PCG, Fotografia alebo Keramika  12,-€  (3 €/mes. x 4)
+3 €/mes. za každý ateliér naviac
- Štúdium pre dospelých - ŠPD 168,-€  (42 €/mes. x 4)
(Bez Čestného vyhlásenia je platba školného dvojnásobná.)
2. Príspevok na výtvarný materiál (Rodičovské združenie / Rada rodičov) 14,-€  (3,50 €/mes. x 4)
*
Do poznámky pre prijímateľa uveďte: meno a priezvisko žiaka, triedu a priezvisko učiteľa
Uvedené platby je potrebné uhradiť do 15.9.2019 

Tvorba z domu, klikni na obrázok:

Dominika Galdunová Klávesy detail.jpg

Lukáš Bácskai
„Dimenzie kontrastov“
výstava malieb v Galérii K43
6/FEB-15/MAR 2020

Alica Lenártová  "K43"
Ateliér fotografie / mobil
*
Emanuel Antol  "K43"
Ateliér fotografie / dslr Canon, objektív ohnisko 50mm, expozícia: f/1,8  1/160s  ISO400
*
*
*

*

*

*

1959 - 2019

Mirko Milan
zakladateľ našej školy
a jej prvý riaditeľ 1959
*
Pedagogický zbor, rok 1959
*

*
Gen. PhDr.
Milan Rastislav Štefánik
(* 21.7.1880 – † 4.5.1919)
100

Nariadenie EP a Rady EÚ 2016/679
*

 

 

Daniel Varga "Karanténa"
Ateliér fotografie
-
Viktória Horosová "Mama šije rúška"
Ateliér fotografie
-
Viktória Horosová "Mama šije rúška 2"
Ateliér fotografie
-
Martin Nodžák "Vyľudnená Hlavná ulica"
Ateliér fotografie
-

*
Slavomír Arvai   "Torzo"
grafická technika suchá ihla
*
*
Noemi Szöllossy "Moja učiteľka"
grafická technika linoryt
-
Karolina Naďová "Exlibris Horses"
grafická technika linoryt
*
Polina Yudina   "Abstrakcia"
grafická technika linoryt
*
Karin Eštoková   "Autoportrét"
grafická technika suchá ihla
*
Šimon Vaitovič   "Zátišie"
grafická technika linoryt
*
*
Ivona Kovaříková,  "Sen"
grafická technika linoryt
*

Miroslava Láncošová "Architektúra"
grafická technika linoryt
*
Eva Mária Moleková "Portrét"
grafická technika linoryt
*
Natália Mozešová  "Koníky"
grafická technika suchá ihla
*
Ivona Kovaříková
grafická technika suchá ihla
*
Kristína Ivanová  "Autoportrét"
grafická technika suchá ihla
*

maliar  A l e x a n d e r 
ECKERDT
*
 vyrezávanie  
     tekvíc       na       druhý 
 Festival      Svetlonosov  * 
 Výstava žiariacich tekvíc, živé rozprávkové postavičky a tvorivé jesenné dielne, to je len časť bohatého programu s názvom Festival Svetlonosov, ktorý už druhýkrát pripravilo mesto Košice pre všetkých Košičanov, ale aj návštevníkov mesta.   
*

*