Talentové skúšky 2021

Riaditeľstvo školy oznamuje, že talentové skúšky pre šk. r. 2021/2022 sa uskutočnia dňa 24. mája 2021 (pondelok) o 8.30 a 10.00 hod. v sídle školy na Kováčskej ulici č. 43. Skúšky sú určené deťom vo veku od 6 rokov. Rodičia nahlásia záujem o preskúšanie svojho dieťaťa vyplnením elektronickej prihlášky, ktorá je zverejnená na webe školy:
zuskosice.sk  ako  e-prihláška
Podmienkou prijatia je predloženie 20 domácich prác - (kresby, maľby, grafiky) a úspešné zvládnutie talentovej skúšky.

                                                                            PaedDr. Marko Bačo, riaditeľ školy

tel. č.: 055/62 219 74
email: zuskosice@centrum.sk
web: zuskosice.sk
__

Záujemcovia o štúdium vyplnia elektronickú prihlášku.

V rámci štúdia sa u nás žiaci venujú kresbe, maľbe, grafike, modelovaniu a tvarovaniu, dekoratívnej kompozícii, teórii výtvarného umenia a podľa záujmu aj počítačovej grafike, fotografii a keramike. V ateliéri počítačovej grafiky uchádzač preukáže zručnosti v ovádaní PC, v ateliéri fotografie predloží minimálne 10 vlastných fotografií z fotoaparátu alebo z mobilného telefónu (v elektronickej podobe).
ZUŠ-VO Kováčska 43 prešla na nový špecializovaný informačný systém iZUŠ určený pre základné umelecké školy. Z tohto dôvodu Vás  preto prosíme o vyplnenie elektronickej prihlášky do ZUŠ.