*

Platby za 1. polrok šk. rok 2019-2020

obdobie september-október-november-december (4 mesiace)
1.  ŠKOLNÉ (príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v škole):
- Prípravný ročník - P228,-€  (7 €/mes. x 4)
- I. stupeň a II. stupeň 32,-€  (8 €/mes. x 4)
- PCG / Počítačová grafika, Ateliér fotografie, Keramika 32,-€  (8 €/mes. x 4)
- Rozšírené vyučovanie, základné štúdium +PCG, Fotografia alebo Keramika  12,-€  (3 €/mes. x 4)
+3 €/mes. za každý ateliér naviac
- Štúdium pre dospelých - ŠPD 168,-€  ( 42 €/mes. x 4)
(Bez Čestného vyhlásenia je platba školného dvojnásobná.)
2. Príspevok na výtvarný materiál (Rodičovské združenie / Rada rodičov) 14,-€  (3,50 €/mes. x 4)
*
Do poznámky pre prijímateľa uveďte: meno a priezvisko žiaka, triedu a priezvisko učiteľa
Uvedené platby je potrebné uhradiť do 15.9.2019 
Pozor, máme dva účty! Účet ZUŠ a účet Rady rodičov
Úhrady školného výhradne bezhotovostné, prevodom alebo vkladom na osobitné účty!
*
 ŠKOLNÉ  Názov účtu: ZUŠ-VO, Kováčska 43, Košice
IBAN: SK29 5600  0000 0005 0738 6002
Prima banka Slovensko, a.s.
*
 Príspevok na výtvarný materiál  Názov účtu: Rada rodičov pri ZUŠ-VO, Kováčska 43, Košice
IBAN: SK87 7500  0000 0040 0818 6696
Československá obchodná banka, a.s
*

*

Najnovšia tvorba našich žiakov:
*
Emanuel Antol   "K43"
Ateliér fotografie / dslr Canon, objektív ohnisko 50mm, expozícia: f/1,8  1/160s  ISO400
**
 Judita Orendáčová  Plastika z glazovanej pálenej hliny,
vytvorená podľa básne, resp. životného kréda:
"Větře, větře milý bráchu, my si rozumíme, lidem řeknu co se patří, sobě o čem sníme."
*
Lenka Pethőová  "Portrét"
absolventská tvorba, kresba ceruzou na papieri
*
Zuzana Madarasová  "Brána Elfov"
kresba ceruzou na papieri, krajinársky kurz 2019
*
**
Ester Buráková  Obrazy bez názvu, maľba temperou
*
Laura Viščorová   "Kôň", maľba temperou
*
Romana Seifertová  Kresba figúry prírodným uhlíkom
*
Laura Obušeková  "Sladká"
Ateliér fotografie / zrkadlovka Canon, objektív ohnisko 50mm, expozícia: f/2,8  1/4000s  ISO100
*
Ján Pobeha Šimon Vaitovič  Abstraktná maľba suchým pastelom
*
*
Amália Bucková   "Baletka", kresba ceruzou a maľba temperou
*
Ebigail Beblavá   Abstraktná maľba
*
Ema Daňková   "Zátišie", kubistická maľba
*
Flávia Gerendová  "Krajina Nike", kresba
*
Nina Macková   "Zátišie", maľba
*
Stella Kanócz  "Žehlička", grafická technika suchá ihla
*
Radovan Kimák   "Max"
Ateliér fotografie / dslr Canon, objektív zoom ohnisko 25mm, expozícia: f/4,9  1/60s  ISO800
**
Lívia Bayalinová  "Halúzka", grafická technika suchá ihla
*
Gregor Slodičák   "Sádrová figúra", kresba
*
M. M. Kuzmová   "Busta, autoportrét", modelované z hliny 
*
Marko Sarka   "Zátišie", maliarská technika gvaš
*
Stela Matuová  "Figúra", kresba pastel
*
Eliška Prokaiová & Kristína Neckárová
"Zátišie"  kombinovaná technika, suchý pastel a koláž z novinových výstrižkov
*
Lenka Pethöová  "Zátišie", kresba ceruzou
*

*
Kliknite na dielo a lupou si pozrite dataily:

K43

galéria K43 ig
Galéria K43
*
*
*
*

*
Gen. PhDr.
Milan Rastislav Štefánik
(* 21.7.1880 – † 4.5.1919)
100

Nariadenie EP a Rady EÚ 2016/679
*

 

 

Mirko Milan
zakladateľ našej školy
a jej prvý riaditeľ 1959
*
*

*
Karolina Naďová "Exlibris Horses"
grafická technika linoryt
*
Polina Yudina   "Abstrakcia"
grafická technika linoryt
*
Karin Eštoková   "Autoportrét"
grafická technika suchá ihla
*
Šimon Vaitovič   "Zátišie"
grafická technika linoryt
*
Slavomír Arvai   "Torzo"
grafická technika suchá ihla
*
Ivona Kovaříková,  "Sen"
grafická technika linoryt
*

Miroslava Láncošová "Architektúra"
grafická technika linoryt
*
Eva Mária Moleková "Portrét"
grafická technika linoryt
*
Natália Mozešová  "Koníky"
grafická technika suchá ihla
*
Ivona Kovaříková
grafická technika suchá ihla
*
Kristína Ivanová  "Autoportrét"
grafická technika suchá ihla
*

maliar  A l e x a n d e r 
ECKERDT
*
 vyrezávanie  
     tekvíc       na       druhý 
 Festival      Svetlonosov  * 
 Výstava žiariacich tekvíc, živé rozprávkové postavičky a tvorivé jesenné dielne, to je len časť bohatého programu s názvom Festival Svetlonosov, ktorý už druhýkrát pripravilo mesto Košice pre všetkých Košičanov, ale aj návštevníkov mesta.   
*

*