_
O Z N A M Y
Prerušenie vyučovania do odvolania.
Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom Covid-19 v nadväznosti na prerušenie od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania.
*
Domáce úlohy
Vytvorte jednu výtvarnú prácu, vyberte si z tém. Fotografie prác zasielajte elektronicky na profil Zuš Kováčska alebo emailom svojim triednym učiteľom.
Ateliér počítačovej grafiky a fotografie:
PCG grafici, stiahnite si bezplatne Adobe Photoshop,
Adobe Illustrator 7-dňovú skúšobnú verziu:
emaily:
PaeDr. Marko Bačo  markobaco@centrum.sk
PaeDr. Viliam Potanka  zus@zuskosice.sk
Mgr. Kvetoslava Ivanová  branokvetka@gmail.com
Mgr. AndreMartinová  martinovaandrea@gmail.com
Mgr. Alena Rennerová  a.rennerova@gmail.com
Akad. maliar Jozef Novikmec  kmetzke60@gmail.com
Mgr. Daniela Potanková  dnela@azet.sk
Mgr. art. Karol Petreš  petres@zuskosice.sk
Mgr. Janka Homzová  homzovaj@centrum.sk
Mgr. Peter Huraj  peterhuraj355@gmal.com
Mgr. art. Ivan Kažimír  kazimir@zuskosice.sk  mobil 0915 783 006
-
Tvorba z domu:
*
Ladislav Kliment 8 r.  "Moje mesto Košice, Urbanova veža" maľba suchým pastelom
*
Dominika Galdunová "Klávesy detail"
Ateliér fotografie, zrkadlovka Canon objektív 100mm, expozícia 1/16s  f/2,0  ISO 200
*
Bianka Santovjáková 16 r.  "Ako sa mení krajina plynutím času", maľba temperou
_
Filip Štempel  "Jarné makrofoto, Cifruša bezkrídla sa vyhrieva na slnku"
Ateliér fotografie
*
Sofia Širotníková "Premýšľanie nad časom...", kresba ceruzou
_
Chiara Sapio 9r.  "Moje mesto Košice, Dóm svätej Alžbety", kresba ceruzou
*
Sabína Koverová 14 r.  "Moje mesto Košice, Urbanova veža" maľba akvarelovými farbami
*
Viet An Nguyen  "Moje mesto Košice" surrealistická maľba akvarelovými farbami
*
Alica Jalčová 9 r.  "Moje mesto Košice, Urbanova veža" maľba temperovými farbami
*
_
Karolína Laginová "Stopy času, plynutie času"
kombinovaná technika, kresba tušom lavírovaná
_
Radka Weissová "Rodinná pohoda"
Ateliér fotografie
*
Viliam Fedák 7 r.  "Plynutie času -vrakovisko, kde končia staré autá aby uvoľnili miesto novým.maľba pastelovými ceruzkami
_
Lev Symonov "Moje mesto Košice, Pri Miklušovej väznici", maľba temperou
_
Sára Žofčáková 8 r. "Stopy času, plynutie času...", maľba pastelovými ceruzkami
_
Kristína Žofčáková "Moje mesto Košice", maľba pastelovými ceruzkami
_
Zoe Džugan 8 r. "Plynutie času vo vesmíre", maľba pastelovými ceruzkami
_
Zsófia Szabó "V karanténe", kresba ceruzou
*
Mirka Horváthová "Autoportrét"
Ateliér fotografie
*
Barbora Vargová 7 r. "Chráňte sa rúškom", maľba pastelovými ceruzkami
_
Lara Soroková 9 r. "Doma", kombinovaná technika
_
Martin Nodžák "Podvečer v Košiciach - Nová postmoderna"
Ateliér fotografie, zrkadlovka Nikon /objektív ohnisko 55mm
_
Daniel Varga "Karanténa"
Ateliér fotografie

*
Venujte dve percentá pre ZUŠ
Vážení rodičia,
blíži sa 30. apríl a ten je posledným dňom, kedy môžete venovať 2% z Vašich daní niekomu, na kom Vám záleží. Je tu Rodičovské združenie pri Základnej umeleckej škole – výtvarný odbor, Kováčska 43 v Košiciach. Vyplnené vyhlásenie spolu s potvrdením o zaplatení dane od zamestnávateľa v zmysle poučenia na vyplnenie vyhlásenia, môžete odovzdať v hospodárskej kancelárii školy. Vopred ďakujeme. Formulár otvorte vpravo hore na lište.
  Údaje o prijímateľovi:  
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno: Rodičovské združenie pri Základnej umeleckej škole - výtvarný odbor
Sídlo: Kováčská 43, Košice 040 01
IČO / SID: 173196170835
Ing. Andrea Štecová, predseda V-RZ
PaedDr. Marko Bačo, riaditeľ školy
*
*
Elektronický informačný systém
Vážení rodičia,
ZUŠ-VO Kováčska 43, Košice prechádza na elektronický informačný systém určený pre základné umelecké školy. Z dôvodu aktualizácie osobných údajov všetkých študujúcich žiakov Vás preto žiadame o promptné vyplnenie elektronickej prihlášky (e-prihláška). ŠTUDUJÚCI ŽIACI NEMUSIA PRIHLÁŠKU VYTLAČIŤ A DORUČIŤ triednemu učiteľovi alebo vedeniu školy, vytlačenie prihlášok sa týka žiakov uchádzajúcich sa o štúdium v školskom roku 2020/2021. Ďakujeme za spoluprácu. Link:
 http://www.izus.sk/prihlaska_do_zus/nova/?zus=758
*

Najnovšia tvorba našich žiakov:
-
Emanuel Antol "Mydlové bubliny"
Ateliér fotografie / zrkadlovka Canon
*
Veronika Tarhaničová "Opera Rusalka - plagát "
Plagát vytvorený v ateliéri počítačovej grafiky (PCG)
-
Lucia Ciglanská "Unášať sa hudbou", maľba suchým pastelom
*
Mykola Kovalenko "Sádrový reliéf", kresba ceruzou
*
 Judita Orendáčová  Plastika z glazovanej pálenej hliny,
vytvorená podľa básne, resp. životného kréda:
"Větře, větře milý bráchu, my si rozumíme, lidem řeknu co se patří, sobě o čem sníme."
*
Zuzana Madarasová  "Brána Elfov"
kresba ceruzou na papieri, krajinársky kurz 2019
*
**
Ester Buráková  Obrazy bez názvu, maľba temperou
*
Laura Viščorová "Kôň", maľba temperou
*
Romana Seifertová  Kresba figúry prírodným uhlíkom
*
*
Amália Bucková   "Baletka", kresba ceruzou a maľba temperou
*
Ebigail Beblavá   Abstraktná maľba
*
Ema Daňková   "Zátišie", kubistická maľba
*
Flávia Gerendová  "Krajina Nike", kresba
*
Nina Macková   "Zátišie", maľba
*
Stella Kanócz  "Žehlička", grafická technika suchá ihla
*
Lívia Bayalinová  "Halúzka", grafická technika suchá ihla
*
Gregor Slodičák   "Sádrová figúra", kresba
*
Marko Sarka   "Zátišie", maliarská technika gvaš
*
Eliška Prokaiová & Kristína Neckárová
"Zátišie"  kombinovaná technika, suchý pastel a koláž z novinových výstrižkov
*
Lenka Pethöová  "Zátišie", kresba ceruzou
*

*
Kliknite na dielo a lupou si pozrite dataily:

Tvorba z domu, klikni na obrázok:

Kristína Žofčáková, Moje mesto Košice.jpg

Lukáš Bácskai
„Dimenzie kontrastov“
výstava malieb v Galérii K43
6/FEB-15/MAR 2020

Alica Lenártová  "K43"
Ateliér fotografie / mobil
*
Emanuel Antol  "K43"
Ateliér fotografie / dslr Canon, objektív ohnisko 50mm, expozícia: f/1,8  1/160s  ISO400
*
*
*

*

*

*

1959 - 2019

Mirko Milan
zakladateľ našej školy
a jej prvý riaditeľ 1959
*
Pedagogický zbor, rok 1959
*

*
Gen. PhDr.
Milan Rastislav Štefánik
(* 21.7.1880 – † 4.5.1919)
100

Nariadenie EP a Rady EÚ 2016/679
*

 

 

Daniel Varga "Karanténa"
Ateliér fotografie
-
Viktória Horosová "Mama šije rúška"
Ateliér fotografie
-
Viktória Horosová "Mama šije rúška 2"
Ateliér fotografie
-
Martin Nodžák "Vyľudnená Hlavná ulica"
Ateliér fotografie
-

*
Slavomír Arvai   "Torzo"
grafická technika suchá ihla
*
*
Noemi Szöllossy "Moja učiteľka"
grafická technika linoryt
-
Karolina Naďová "Exlibris Horses"
grafická technika linoryt
*
Polina Yudina   "Abstrakcia"
grafická technika linoryt
*
Karin Eštoková   "Autoportrét"
grafická technika suchá ihla
*
Šimon Vaitovič   "Zátišie"
grafická technika linoryt
*
*
Ivona Kovaříková,  "Sen"
grafická technika linoryt
*

Miroslava Láncošová "Architektúra"
grafická technika linoryt
*
Eva Mária Moleková "Portrét"
grafická technika linoryt
*
Natália Mozešová  "Koníky"
grafická technika suchá ihla
*
Ivona Kovaříková
grafická technika suchá ihla
*
Kristína Ivanová  "Autoportrét"
grafická technika suchá ihla
*

maliar  A l e x a n d e r 
ECKERDT
*
 vyrezávanie  
     tekvíc       na       druhý 
 Festival      Svetlonosov  * 
 Výstava žiariacich tekvíc, živé rozprávkové postavičky a tvorivé jesenné dielne, to je len časť bohatého programu s názvom Festival Svetlonosov, ktorý už druhýkrát pripravilo mesto Košice pre všetkých Košičanov, ale aj návštevníkov mesta.   
*

*