*

*
TABLO, NAŠI TOHOROČNÍ ABSOLVENTI    grafika: Nina Porubänová
*

*
Najnovšia tvorba našich žiakov:
*
Ján Pobeha Šimon Vaitovič, abstraktná maľba suchým pastelom
*
Barbora Baltovičová   "Zátišie IMG_4836"
Ateliér fotografie / dslr Canon, objektív ohnisko 36mm, expozícia: f/5  1/10s  ISO200
*
Amália Bucková   "Baletka", kresba ceruzou a maľba temperou
*
Ebigail Beblavá  Abstraktná maľba
*
Gabriela Gaálová   "Zátišie", kresba motivovaná kubizmom
*
Ema Daňková   "Zátišie", kubistická maľba
*
Flávia Gerendová  "Krajina Nike", kresba
*
Nina Macková   "Zátišie", maľba
*
Stella Kanócz  "Žehlička", grafická technika suchá ihla
*
Dominika Galdunová   "Anjeli klamú ..."
Ateliér fotografie / dslr Canon, objektív ohnisko 50mm, expozícia: f/1,8  1/400s  ISO100
*
Radovan Kimák   "Max"
Ateliér fotografie / dslr Canon, objektív zoom ohnisko 25mm, expozícia: f/4,9  1/60s  ISO800
*
Miriam Horváthová  "Portrét č.802"
Ateliér fotografie / dslr Nikon, objektív Nikkor micro 60mm, expozícia: f/2,8  1/640s  ISO200
*
Lívia Bayalinová  "Halúzka", grafická technika suchá ihla
*
Gregor Slodičák   "Sádrová figúra", kresba
*
M. M. Kuzmová   "Busta, autoportrét", modelované z hliny 
*
Rebeka Sejnová   "Metamorfózy", maliarská technika tempera
*
Marko Sarka   "Zátišie", maliarská technika gvaš
*
Stela Matuová  "Figúra", kresba pastel
*
Eliška Prokaiová & Kristína Neckárová
"Zátišie"  kombinovaná technika, suchý pastel a koláž z novinových výstrižkov
*
Lenka Pethöová  "Zátišie", kresba ceruzou
*

*
Kliknite na dielo a lupou si pozrite dataily:

Ateliér fotografie

Alexandra Maximová

Gen.PhDr. Milan Rastislav Štefánik
(* 21.7.1880 – † 4.5.1919)
100

*
Nariadenie EP a Rady EÚ 2016/679

zuskosice.sk  načítaj kód mobilom

*
*
Prihláste sa
do ateliéru fotografie
V ateliéri fotografie učíme žiakov používať digitálne a analógové fotoaparáty.
Vyučujeme základy fotografovania, portrétnu, umeleckú, reportážnu a reprodukčnú fotografiu. Vyvolávame filmy a papierové fotografie v tmavej komore, klasika: vývojka, ustaľovač a tma.
*
Chceš?
        ovládať 
 Photoshop?
... prihlás sa do
       ateliéru
počítačovej grafiky!
Ateliér počítačovej grafiky umožňuje rozvoj výtvarného myslenia a cítenia realizovaného v grafických médiách.
Výučbový proces zabezpečujeme v samostatnom ateliéri prostredníctvom počítačov
v grafických programoch adobe a v aplikáciách na spracovanie obrazu.
Žiakov vzdelávame v grafickom dizajne, v počítači vylepšujeme fotografie, tvoríme digitálnu grafiku, štylizované ilustrácie, písmo a typografiu. Tvoríme firemné logá, vizitky, 3D diela a ďalšie položky.
Na druhom stupni učíme vizuálnej komunikácii.
*
Prvý bol Macintosh
prezentácia 24.1.1984
Model No:  M0001
Pamäť:  128 kb !
Displej:  9 palcový / monochromatický
Váha:  7,5 kg
Prvý osobný počítač na trhu, ktorý použil myš a spopularizoval GUI
grafické používateľské rozhranie
(angl. Graphical User Interface),
ako ho poznáme dnes, umožňujúce ovládať počítač pomocou súboru interaktívnych obrazových prvkov. Tie spúšťajú príkazy a umožňujú priamu interakciu so zariadením.

*
  NOVINKA !  
Zariadili sme klasickú
  tmavú  
  komoru  
na vyvolávanie
čiernobielych fotografií
z kinofilmov formát 36 x 24 mm
*

*
Joseph Nicéphore Niépce (1826)
*
Najstaršiu fotografiu, ktorá sa zachovala dodnes, urobil v roku 1826 francúz Joseph Nicéphore Niépce.
Jednoduché fotoaparáty, v ktorých sa lúče svetla odrážali od objektu, prechádzali cez malý otvor v tmavej skrinke, aby vytvorili prevrátený obraz na protiľahlom tienidle vo vnútri, boli objavené o storočie skôr. Problémom bolo, ako urobiť stálu fotografiu. Niépce to vyriešil tak, že do svojho aparátu vložil kovovú platničku pokrytú tenkou vrstvou živice a olej. Po ôsmich hodinách sa na platni vytvoril obraz pripomínajúci ducha. Kvalitu fotografií čoskoro nato zlepšil ďalší Francúz Louis Daguerre a Angličan William Fox Talbot. Daguerrova fotografia jeho umeleckého štúdia bola prvá naozaj úspešná fotografia na svete (1837). Bola nazvaná daguerrotype a bola to fotografia na medenej platni pokrytej kuchynskou soľou.
*
Louis Daguerre (1837)

 

 

 

 Kulturpark 28.5.2019
plagát, grafika: Emanuel Antol
*

*
*
Viky Petrová  "Galéria K43"
Emanuel Antol   "Vernisáž v K43"
Petra Rečičárová  "Vernisáž v K43"
ik "Galéria K43"
*ik "Galéria K43"

*
Karolina Naďová "Exlibris Horses"
grafická technika linoryt
*
Polina Yudina   "Abstrakcia"
grafická technika linoryt
*
Karin Eštoková   "Autoportrét"
grafická technika suchá ihla
*
Šimon Vaitovič   "Zátišie"
grafická technika linoryt
*
Slavomír Arvai   "Torzo"
grafická technika suchá ihla
*
Ivona Kovaříková,  "Sen"
grafická technika linoryt
*

Miroslava Láncošová "Architektúra"
grafická technika linoryt
*
Eva Mária Moleková "Portrét"
grafická technika linoryt
*
Natália Mozešová  "Koníky"
grafická technika suchá ihla
*
Ivona Kovaříková
grafická technika suchá ihla
*
Kristína Ivanová  "Autoportrét"
grafická technika suchá ihla
*

maliar  A l e x a n d e r 
ECKERDT
*
 vyrezávanie  
     tekvíc       na       druhý 
 Festival      Svetlonosov  * 
 Výstava žiariacich tekvíc, živé rozprávkové postavičky a tvorivé jesenné dielne, to je len časť bohatého programu s názvom Festival Svetlonosov, ktorý už druhýkrát pripravilo mesto Košice pre všetkých Košičanov, ale aj návštevníkov mesta.   
*

*