1. skupina od 14.15 do 16.30 hod. 
2. skupina od 16.45 do 19.00 hod.
Denne, okrem víkendov, sviatkov a prázdnin.