Vedenie školy:

Riaditeľ školy:

PaedDr. Marko Bačo

Zástupca riaditeľa:

PaedDr. Viliam Potanka

*