Rodičovské združenie pri ZUŠ-VO, Kováčska 43 - výbor

Predseda:
Ing. Andrea Štecová
Ekonóm:
Ing. Ľubica Bebková
Členovia:
Mgr. Janka Homzová
Mgr. Kristína Slezáková
Mgr. Ötvos Anna
Za vedenie školy:
PaedDr. Viliam Potanka