Rada školy pri ZUŠ-VO, Kováčska 43 - členovia

Za pedagogických zamestnancov:
Mgr. art. Karol Petreš - predseda
Za ostatní zamestnanci školy:
Viera Cmárová
Zástupcovia rodičov:
Mgr. Kristína Slezáková
Ing. Andrea Štecová
Zástupcovia zriaďovateľa:
Mgr. Marcel Gibóda
Ing. Oravec Martin
Andrej Ďurica