IBAN

Školné, IBAN: SK29 5600 0000 0005 07386002
Rodičovské združenie, IBAN: SK87 7500 0000 0040 0818 6696