Mirko Milan
zakladateľ našej školy a jej prvý riaditeľ

Staré fotografie ...Pedagogický zbor, rok 1959

... ak sa niekto z Vás spozná, nech sa prihlási!

*

*