V Ý S T A V A   J E   U K O N Č E N Á  ▼
P
ozývame Vás na výstavu obrazov Janky Homzovej (ml.)  | 
Malá galéria Alexandra Eckerdta, Kováčska 33, Košice  |  Od 7. 9. 2023
mgae_homzova.png
_
plagat-janka-homzova
 
zus►

V Ý S T A V A   J E   U K O N Č E N Á  ▼
semanicTomáš Semanič, autorská výstava
. Pozývame Vás na výstavu malieb do Malej Galérie Alexandra Eckerdta. 
tomas_semanic.png


V Ý S T A V A   J E   U K O N Č E N Á  ▼
tomas_semanicT omáš Semanič, autorská výstava. Pozývame Vás na výstavu malieb do Malej Galérie Alexandra Eckerdta. Výstava potrvá do 30. 6. 2023.
semanic