Predmety:

- Kresba
- Maľba
- Grafika
- Dekoratívne činnosti
- Modelovanie a tvarovanie
- Vybrané state z teórie umenia
- Počítačová grafika
- Ateliér fotografie
- Keramika