Absolventi školy prijatí na SŠ a VŠ umeleckého zamerania v roku 2019

 

Sirotková Michaela               - Škola úžitkového výtvarníctva – reštaurátorstvo                              - Košice

Strončeková Katarína           - Škola úžitkového výtvarníctva – scénografia                                   - Košice

Jusková Anna                       - Škola úžitkového výtvarníctva – scénografia                                  - Košice

Galdunová Dominika           - Škola úžitkového výtvarníctva – fotografia                                       - Košice

Maťašová Gabriela               - České vysoké učení technické – architektúra                                   - Praha - ČR     

Čechová Daniela                 - České vysoké učení technické – architektúra                                   - Praha - ČR     

Kušnír Eduard                      - České vysoké učení technické – architektúra                                   - Praha - ČR     

Čičatková Dorota                  - České vysoké učení technické – architektúra                                   - Praha - ČR     

Kušnírová Gréta                   - UMPRUM – katedra úžitkového umenia /keramika a porcelán           - Praha - ČR     

Neumannová Elisa               - UJEP – Fakulta umění a dizajnu – textilná tvorba                              - Ústi nad Labem - ČR   

Butalová Barbora                - TU Fakulta umení - architektúra                                                       - Košice

Árvai Slavomír                                - TU Fakulta umení - architektúra                                                       - Košice

Slodičák Gregor                   - TU Fakulta umení – dizajn                                                 - Košice           

*

Absolventi školy prijatí na SŠ a VŠ umeleckého zamerania v roku 2018

 

 Laboš Dávid                        - Škola úžitkového výtvarníctva – fotografia                                      - Košice

Fecková Sofia                      - Škola úžitkového výtvarníctva – propagačné výtvarníctvo                 - Košice

Kováčová Sára                     - Škola úžitkového výtvarníctva – grafický dizajn                               - Košice

Obušeková Laura                 - Škola úžitkového výtvarníctva – fotografia                                       - Košice

Petro Adam                          - Škola úžitkového výtvarníctva – grafik digitálnych aplikácii                 - Košice

Szabová Nina                       - Škola úžitkového výtvarníctva – propagačné výtvarníctvo                 - Košice

Masicová Natália                  - Škola úžitkového výtvarníctva – odevný dizajn                                - Košice

Gašpar Jakub                       - Škola úžitkového výtvarníctva – animovaná tvorba                           - Košice

Krištofová Júlia                    - Škola úžitkového výtvarníctva – propagačné výtvarníctvo                 - Košice

Belušková Bibiana               - Škola úžitkového výtvarníctva – animovaná tvorba                           - Košice

Maximová Alexandra           - STU – Fakulta umení – architektúra                                      - Bratislava

Astalošová Elena                 - UK Pedagogická fakulta – výtvarná edukácia                                   - Bratislava

*

Absolventi školy prijatí na SŠ a VŠ umeleckého zamerania v roku 2017

 

Kaňuchová Jana                    - Akadémia umení - fakulta výtvarného umenia – grafika                     - B. Bystrica

Gurská Dominika                   - Akadémia umení - fakulta výtvarného umenia – grafika                     - B. Bystrica

Randušková Denisa              - Akadémia umení - fakulta výtvarného umenia – maľba                      - B. Bystrica

Laura Fiľaková                      - Vysoká škola výtvarných umení – grafika                                      - Bratislava

Kušnírová Gréta                    - UJEP – Fakulta umění a dizajnu – dizajn keramiky              - Ústi nad Labem - ČR   

Móreová Barbora                  - České vysoké učení technické – architektúra                                  - Praha - ČR     

Gašincová Simona                - Vysoká škola výtvarných umení – architektúra                               - Bratislava

Vargová Cyntia                     - Škola úžitkového výtvarníctva                                                      - Košice

Hudák Matej                         - Škola úžitkového výtvarníctva - propagačná grafika                         - Košice

Daňková Ema                        - Škola úžitkového výtvarníctva - propagačná grafika                         - Košice

Kardošová Alexandra            - Škola úžitkového výtvarníctva - propagačná grafika                         - Košice

Pešková Tereza                     - Škola úžitkového výtvarníctva - propagačná grafika                         - Košice

*

Absolventi školy prijatí na SŠ a VŠ umeleckého zamerania v roku 2016

 

Konkoľ Filip                        - TU Fakulta umení - voľné umenie                                                   - Košice

Hončárová Martina             - TU Fakulta umení - architektúra                                                         - Košice

Cabanová Kristína             - TU Fakulta umení - architektúra                                                        - Košice

Železníková Mária              - PU FHaPV – výtvarná výchova                                                     - Prešov

Lengyelová Michaela          - Škola úžitkového výtvarníctva - propagačná grafika                - Košice

Iglay Filip                           - Škola úžitkového výtvarníctva - propagačná grafika                - Košice

Bácskay Filip                      - Škola úžitkového výtvarníctva – dizajn                                             - Košice

Macková Nina                     - Škola úžitkového výtvarníctva – odevný dizajn                                  - Košice

Jasaň Samuel                      - Stredná filmová škola                                                                     - Košice

Maurer Arthur                   - Stredná filmová škola – animovaná tvorba                                         - Košice

Olejár Rastislav                  - Akadémia umení - fakulta výtvarného umenia – maľba             - B. Bystrica

Hrehor Adam                    - Škola úžitkového výtvarníctva - propagačná grafika                - Košice

Čižmárová Petra                 - Škola úžitkového výtvarníctva - propagačná grafika               - Košice

Zarembová Simona             - Škola úžitkového výtvarníctva - propagačná grafika               - Košice

Geczik Marek                       - Katolícka univerzita – výtvarná výchova + história                            - Ružomberok

Jarayová Kristína                - UK Pedagogická fakulta – výtvarná edukácia                                    - Bratislava

*

Absolventi školy prijatí na SŠ a VŠ umeleckého zamerania v roku 2015

 

Miroslava Gomolčáková   – Akadémia umení - fakulta výtvarného umenia - katedra grafiky  - B. Bystrica

Miroslav Bachura              – Filmová akadémia múzických umení                                                 - Praha - ČR     

Viliam Jankovič                 – Vysoká škola výtvarných umení - architektúra                                  - Bratislava

*

Absolventi školy prijatí na SŠ a VŠ umeleckého zamerania v roku 2014   

 

Patrik Orosz                 - Škola úžitkového výtvarníctva                                                               - Košice

Laura Fiľaková             - Škola úžitkového výtvarníctva                                                               - Košice

Jakub Kužilla               - Škola úžitkového výtvarníctva                                                               - Košice

Dominika Madzsóová   - Škola úžitkového výtvarníctva                                                               - Košice

Anna Mária Gaďová      - Škola úžitkového výtvarníctva                                                               - Košice

Mária Demková            - Škola úžitkového výtvarníctva                                                               - Košice

Lea Feťková                 - Škola úžitkového výtvarníctva                                                               - Košice

Anton Novosad            -  Vysoká škola výtvarného umenia - súčasná maľba                                 - Bratislava                      

Marco Danko                -  Slovenská technická univerzita - architektúra                                          - Bratislava                      

Dávid Lipkovič             -  Vysoká škola umeleckého priemyslu - filmová a televízna grafika - Praha - ČR             

Patrik Olejňák              -  Vysoká škola výtvarného umenia - architektúra                           - Bratislava                      

Daniela Kopčová          -  Vysoká škola výtvarného umenia - šperk                                               - Bratislava                      

Frederik Sýkora            -  České vysoké učení technické - architektúra                                           - Praha - ČR                                 

Lea Turzáková             -  Slovenská technická univerzita - architektúra-dizajn                                  - Bratislava                    

Dávid Hanko                -  Fakulta umení TU - fotografia a nové média                                             - Košice         

*

Absolventi prijatí na SŠ a VŠ umeleckého zamerania v rokoch 2013

 

Patrik Orosz                             - Škola úžitkového výtvarníctva                                                    - Košice

Laura Fiľaková                         - Škola úžitkového výtvarníctva                                                    - Košice

Jakub Kužilla                           - Škola úžitkového výtvarníctva                                                    - Košice

Dominika Madzsóová               - Škola úžitkového výtvarníctva                                                    - Košice

Anna Mária Gaďová                  - Škola úžitkového výtvarníctva                                                    - Košice

Mária Demková                        - Škola úžitkového výtvarníctva                                                    - Košice

Lea Feťková                             - Škola úžitkového výtvarníctva                                                    - Košice

Lenka Štefanková                    -Súkromná stredná umelecká škola filmová                              - Košice

Dominika Gurská                     -Súkromná stredná odborná škola - grafický a priestorový dizajn  - Košice

Zuzana Hroncová       – TU Fakulta umení - architektúra                                                  - Košice             

Jana Hatalová               – TU Fakulta umení - maľba                                                                    - Košice

Martina Tarhaničová    –Slovenská technická univerzita - architektúra                                          -Bratislava         

Ľubica Galajdová         –Vysoká škola výtvarného umenia - reštaurovanie maľby                          - Bratislava

Alex Kordiak                       – TU Fakulta umení – design                                                               - Košice           

Lívia Ďuriková             – Vysoké učení technické - architektúra                                                     - VUT Brno - ČR

Michaela Romanová    – TU Fakulta umení - design                                                                     - Košice

*

Absolventi prijatí na SŠ a VŠ umeleckého zamerania v roku 2012

 

Jakub Ružinský                        - Škola úžitkového výtvarníctva, Košice

Lucia Lažíková                         - Škola úžitkového výtvarníctva, Košice

Marek Geczik                            - Škola úžitkového výtvarníctva, Košice

Rastislav Olejár                        - Škola úžitkového výtvarníctva, Košice

Filip Konkoľ                             - Škola úžitkového výtvarníctva, Košice

Šimon Tóth                             - Škola úžitkového výtvarníctva, Košice

Samuel Fialkovič                     - Škola úžitkového výtvarníctva, Košice

Zuzana Sojková                       – architektúra       University of Kent – Veľká Británia

Veronika Paľová                      – architektúra       VŠVU Bratislava

Želmíra Tomková                     – architektúra        FU TU Košice

Daniela Vargovčíková               – architektúra       STU Bratislava            

Veronika Telepovská                – architektúra       ČVUT Praha

Matúš Pástor                            – architektúra        FU TU Košice

Michal Rachela             – architektúra       STU Bratislava

Michal Gerda                            – architektúra       STU Bratislava

Zoran Trpčevski                       – architektúra       ČVUT Praha – Česká republika

Jakub Kováč                            – design             Vysoká škola umelecká Plzeň – Česká republika

Gabriela Lenďáková                 – architektúra        VŠVU Bratislava

Martin Koniar                           – grafika              FU TU Košice

Katarína Dušenková                 – architektúra       VŠVU Bratislava

Katarína Geffertová                   – animácia           VŠVU Bratislava

*

Absolventi prijatí na SŠ a VŠ umeleckého zamerania v roku 2006

 

Lehoczký Tomáš                      - Školu úžitkového výtvarníctva, Košice

Mášik Andrej                            - Školu úžitkového výtvarníctva, Košice   

Krukóová Michaela                   - Školu úžitkového výtvarníctva, Košice

Cmár Matúš                              - Školu úžitkového výtvarníctva, Košice   

Leško Roman                           - Školu úžitkového výtvarníctva, Košice   

Pšeničková Martina                  - Školu úžitkového výtvarníctva, Košice   

Imrichová Slávka                     - Školu úžitkového výtvarníctva, Košice   

Hrušovský Adam                      - Školu úžitkového výtvarníctva, Košice

Marga Peter                              - Školu úžitkového výtvarníctva, Košice

Tvorba doma

katarina_revesova_tekvice.png

gk43.png.


plagat_absolventska_vystava_7_10_21.png
Pozývame Vás na virtuálnu prehliadku, v deň vernisáže, vo štvrtok 7.10.2021
.
Alica Lenártová, Galéria K43
Alica Lenártová "K43" Ateliér fotografie.
.

Loffler muzeum logo.jpg


.


foto_neviditelne_namestia.jpg
Pozývame Vás na výstavu fotografií, "Le piazze invisibili - Neviditeľné námestia" ktorá bude prístupná átriu Múzea Vojtecha Löfflera na Alžbetinej ulici č.20 v Košiciach od 28. 10. 2021

.Link_kineticky_objekt.png
Kinetický objekt kurzor_ruka AKO zhotoviť?
.
eliska_prokaiova_kineticky_objekt.png
Eliška Prokaiová  „Priestorový,
kinetický objekt",z kartónu a špiliek
.
petra_sakslova_parafraza
Petra Sakslová
"Katsushika Hokusai -
The Great Wave off Kanagawa"
parafráza, maľba tempera
.
tereza_remacova_psik_buldocek.png
Tereza Remáčová  „Psík buldoček"
Priestorový objekt z kartónu.
.

adam_guzi_fsfsdfs.png
Adam Guzi "fsfsdfs" iPad pro, PCG
.

barbora_baltovicova_autoportret
Autoportrétkresba ceruzou
.
tereza_ziacka_3rocnika
Tereza, maľuje portrét
*
adrian_kellner_tvori.png
Adrián, maľuje zátišie s ovocím
*
simon_tvori_malbu.png
aj Šimon, tvorí domácu úlohu
*
sara_20201017_121834.jpg
Sára, žiačka 2. ročníka
kreslí doma zátišie :-)
*
Teodor, ziak 1.rocnika
Teodor, žiak 2. ročníka kreslí úlohu
*
Mia_a_jej_navrh_na_lynorit.png
Mia, tvorí návrh na linoryt 

adrian_kellner_tvori_doma.png.
Adrián tvorí doma koláž*


Kontakty na učiteľov:

PaeDr. Marko Bačo
PaeDr. Viliam Potanka
Mgr. Kvetoslava Ivanová
Mgr. Andrea Martinová
Mgr. Daniela Potanková
Mgr. Janka Homzová
Mgr. art. Karol Petreš
Mgr. Peter Huraj
Akad. maliar Jozef Novikmec
Mgr. art. Ivan Kažimír
 

*

Emanuel Antol  "K43"
Ateliér fotografie / dslr Canon, objektív ohnisko 50mm, expozícia: f/1,8  1/160s  ISO400
*
*
*

*

*
*

1959 - 2020

Mirko Milan
zakladateľ našej školy
a jej prvý riaditeľ 1959
*
Pedagogický zbor, rok 1959
.

Nariadenie EP a Rady EÚ 2016/679
*

(* 21.7.1880 – † 4.5.1919)
102
.

 

 

zus_logo _10x5_300.jpg.

.

.
riaď sa týmito slovami:
 RÚŠKO 
ODSTUP
 RUKY 
TVORBA
.

.

ATELIÉR  FOTOGRAFIE
tomas_trojcak_petra_IMG_6225.png
Tomáš Trojčák „Dievča s loptičkou na červenom pozadí“ ateliér fotografie
.
martin_nodzak_vatelierifotografie.png
Martin Nodžák  „V ateliéri fotografie"
.
ruben_zatisie_s_flasami.png
Ruben Schablik  „Fľaše z hnedého skla -
zátišie", ateliér fotografie
*
petra_recicarova_zemiak-srdce.png
Petra Rečičárová  "Zemiak, zátišie"
ateliér fotografie
*
radoslava_lukackova_diskretna_zona.png
Radoslava Lukačková "Diskrétná zóna",
ateliér fotografie
*.

.
GRAFIKA
linda_fotulova_linoryt_figura
Linda Fotulová  „Figúra“ linoryt tlač
.
tamara_adamova_slovensko_moje.png
Tamara Adamová  „Slovensko moje“
kombinovaná technika / grafika
tlač linoryt, zlatenie detailu
.
lukas_tomajko_les
Lukáš Tomajko  "Les"
grafická technika suchá ihla
*
Slavomír Arvai   "Torzo"
grafická technika suchá ihla
*
*
Noemi Szöllossy "Moja učiteľka"
grafická technika linoryt
-
Karolina Naďová "Exlibris Horses"
grafická technika linoryt
*
Polina Yudina   "Abstrakcia"
grafická technika linoryt
*
Karin Eštoková   "Autoportrét"
grafická technika suchá ihla
*
Šimon Vaitovič   "Zátišie"
grafická technika linoryt
*
Ivona Kovaříková,  "Sen"
grafická technika linoryt
*

Miroslava Láncošová "Architektúra"
grafická technika linoryt
*
Eva Mária Moleková "Portrét"
grafická technika linoryt
*
Natália Mozešová  "Koníky"
grafická technika suchá ihla
*
Ivona Kovaříková
grafická technika suchá ihla
*
Kristína Ivanová  "Autoportrét"
grafická technika suchá ihla
*
 vyrezávanie  
     tekvíc       na       druhý 
 Festival      Svetlonosov  * 
 Výstava žiariacich tekvíc, živé rozprávkové postavičky a tvorivé jesenné dielne, to je len časť bohatého programu s názvom Festival Svetlonosov, ktorý už druhýkrát pripravilo mesto Košice pre všetkých Košičanov, ale aj návštevníkov mesta.   
*

*