Absolventi školy prijatí na SŠ a VŠ umeleckého zamerania v roku 2019

 

Sirotková Michaela               - Škola úžitkového výtvarníctva – reštaurátorstvo                              - Košice

Strončeková Katarína           - Škola úžitkového výtvarníctva – scénografia                                   - Košice

Jusková Anna                       - Škola úžitkového výtvarníctva – scénografia                                  - Košice

Galdunová Dominika           - Škola úžitkového výtvarníctva – fotografia                                       - Košice

Maťašová Gabriela               - České vysoké učení technické – architektúra                                   - Praha - ČR     

Čechová Daniela                 - České vysoké učení technické – architektúra                                   - Praha - ČR     

Kušnír Eduard                      - České vysoké učení technické – architektúra                                   - Praha - ČR     

Čičatková Dorota                  - České vysoké učení technické – architektúra                                   - Praha - ČR     

Kušnírová Gréta                   - UMPRUM – katedra úžitkového umenia /keramika a porcelán           - Praha - ČR     

Neumannová Elisa               - UJEP – Fakulta umění a dizajnu – textilná tvorba                              - Ústi nad Labem - ČR   

Butalová Barbora                - TU Fakulta umení - architektúra                                                       - Košice

Árvai Slavomír                                - TU Fakulta umení - architektúra                                                       - Košice

Slodičák Gregor                   - TU Fakulta umení – dizajn                                                 - Košice           

*

Absolventi školy prijatí na SŠ a VŠ umeleckého zamerania v roku 2018

 

 Laboš Dávid                        - Škola úžitkového výtvarníctva – fotografia                                      - Košice

Fecková Sofia                      - Škola úžitkového výtvarníctva – propagačné výtvarníctvo                 - Košice

Kováčová Sára                     - Škola úžitkového výtvarníctva – grafický dizajn                               - Košice

Obušeková Laura                 - Škola úžitkového výtvarníctva – fotografia                                       - Košice

Petro Adam                          - Škola úžitkového výtvarníctva – grafik digitálnych aplikácii                 - Košice

Szabová Nina                       - Škola úžitkového výtvarníctva – propagačné výtvarníctvo                 - Košice

Masicová Natália                  - Škola úžitkového výtvarníctva – odevný dizajn                                - Košice

Gašpar Jakub                       - Škola úžitkového výtvarníctva – animovaná tvorba                           - Košice

Krištofová Júlia                    - Škola úžitkového výtvarníctva – propagačné výtvarníctvo                 - Košice

Belušková Bibiana               - Škola úžitkového výtvarníctva – animovaná tvorba                           - Košice

Maximová Alexandra           - STU – Fakulta umení – architektúra                                      - Bratislava

Astalošová Elena                 - UK Pedagogická fakulta – výtvarná edukácia                                   - Bratislava

*

Absolventi školy prijatí na SŠ a VŠ umeleckého zamerania v roku 2017

 

Kaňuchová Jana                    - Akadémia umení - fakulta výtvarného umenia – grafika                     - B. Bystrica

Gurská Dominika                   - Akadémia umení - fakulta výtvarného umenia – grafika                     - B. Bystrica

Randušková Denisa              - Akadémia umení - fakulta výtvarného umenia – maľba                      - B. Bystrica

Laura Fiľaková                      - Vysoká škola výtvarných umení – grafika                                      - Bratislava

Kušnírová Gréta                    - UJEP – Fakulta umění a dizajnu – dizajn keramiky              - Ústi nad Labem - ČR   

Móreová Barbora                  - České vysoké učení technické – architektúra                                  - Praha - ČR     

Gašincová Simona                - Vysoká škola výtvarných umení – architektúra                               - Bratislava

Vargová Cyntia                     - Škola úžitkového výtvarníctva                                                      - Košice

Hudák Matej                         - Škola úžitkového výtvarníctva - propagačná grafika                         - Košice

Daňková Ema                        - Škola úžitkového výtvarníctva - propagačná grafika                         - Košice

Kardošová Alexandra            - Škola úžitkového výtvarníctva - propagačná grafika                         - Košice

Pešková Tereza                     - Škola úžitkového výtvarníctva - propagačná grafika                         - Košice

*

Absolventi školy prijatí na SŠ a VŠ umeleckého zamerania v roku 2016

 

Konkoľ Filip                        - TU Fakulta umení - voľné umenie                                                   - Košice

Hončárová Martina             - TU Fakulta umení - architektúra                                                         - Košice

Cabanová Kristína             - TU Fakulta umení - architektúra                                                        - Košice

Železníková Mária              - PU FHaPV – výtvarná výchova                                                     - Prešov

Lengyelová Michaela          - Škola úžitkového výtvarníctva - propagačná grafika                - Košice

Iglay Filip                           - Škola úžitkového výtvarníctva - propagačná grafika                - Košice

Bácskay Filip                      - Škola úžitkového výtvarníctva – dizajn                                             - Košice

Macková Nina                     - Škola úžitkového výtvarníctva – odevný dizajn                                  - Košice

Jasaň Samuel                      - Stredná filmová škola                                                                     - Košice

Maurer Arthur                   - Stredná filmová škola – animovaná tvorba                                         - Košice

Olejár Rastislav                  - Akadémia umení - fakulta výtvarného umenia – maľba             - B. Bystrica

Hrehor Adam                    - Škola úžitkového výtvarníctva - propagačná grafika                - Košice

Čižmárová Petra                 - Škola úžitkového výtvarníctva - propagačná grafika               - Košice

Zarembová Simona             - Škola úžitkového výtvarníctva - propagačná grafika               - Košice

Geczik Marek                       - Katolícka univerzita – výtvarná výchova + história                            - Ružomberok

Jarayová Kristína                - UK Pedagogická fakulta – výtvarná edukácia                                    - Bratislava

*

Absolventi školy prijatí na SŠ a VŠ umeleckého zamerania v roku 2015

 

Miroslava Gomolčáková   – Akadémia umení - fakulta výtvarného umenia - katedra grafiky  - B. Bystrica

Miroslav Bachura              – Filmová akadémia múzických umení                                                 - Praha - ČR     

Viliam Jankovič                 – Vysoká škola výtvarných umení - architektúra                                  - Bratislava

*

Absolventi školy prijatí na SŠ a VŠ umeleckého zamerania v roku 2014   

 

Patrik Orosz                 - Škola úžitkového výtvarníctva                                                               - Košice

Laura Fiľaková             - Škola úžitkového výtvarníctva                                                               - Košice

Jakub Kužilla               - Škola úžitkového výtvarníctva                                                               - Košice

Dominika Madzsóová   - Škola úžitkového výtvarníctva                                                               - Košice

Anna Mária Gaďová      - Škola úžitkového výtvarníctva                                                               - Košice

Mária Demková            - Škola úžitkového výtvarníctva                                                               - Košice

Lea Feťková                 - Škola úžitkového výtvarníctva                                                               - Košice

Anton Novosad            -  Vysoká škola výtvarného umenia - súčasná maľba                                 - Bratislava                      

Marco Danko                -  Slovenská technická univerzita - architektúra                                          - Bratislava                      

Dávid Lipkovič             -  Vysoká škola umeleckého priemyslu - filmová a televízna grafika - Praha - ČR             

Patrik Olejňák              -  Vysoká škola výtvarného umenia - architektúra                           - Bratislava                      

Daniela Kopčová          -  Vysoká škola výtvarného umenia - šperk                                               - Bratislava                      

Frederik Sýkora            -  České vysoké učení technické - architektúra                                           - Praha - ČR                                 

Lea Turzáková             -  Slovenská technická univerzita - architektúra-dizajn                                  - Bratislava                    

Dávid Hanko                -  Fakulta umení TU - fotografia a nové média                                             - Košice         

*

Absolventi prijatí na SŠ a VŠ umeleckého zamerania v rokoch 2013

 

Patrik Orosz                             - Škola úžitkového výtvarníctva                                                    - Košice

Laura Fiľaková                         - Škola úžitkového výtvarníctva                                                    - Košice

Jakub Kužilla                           - Škola úžitkového výtvarníctva                                                    - Košice

Dominika Madzsóová               - Škola úžitkového výtvarníctva                                                    - Košice

Anna Mária Gaďová                  - Škola úžitkového výtvarníctva                                                    - Košice

Mária Demková                        - Škola úžitkového výtvarníctva                                                    - Košice

Lea Feťková                             - Škola úžitkového výtvarníctva                                                    - Košice

Lenka Štefanková                    -Súkromná stredná umelecká škola filmová                              - Košice

Dominika Gurská                     -Súkromná stredná odborná škola - grafický a priestorový dizajn  - Košice

Zuzana Hroncová       – TU Fakulta umení - architektúra                                                  - Košice             

Jana Hatalová               – TU Fakulta umení - maľba                                                                    - Košice

Martina Tarhaničová    –Slovenská technická univerzita - architektúra                                          -Bratislava         

Ľubica Galajdová         –Vysoká škola výtvarného umenia - reštaurovanie maľby                          - Bratislava

Alex Kordiak                       – TU Fakulta umení – design                                                               - Košice           

Lívia Ďuriková             – Vysoké učení technické - architektúra                                                     - VUT Brno - ČR

Michaela Romanová    – TU Fakulta umení - design                                                                     - Košice

*

Absolventi prijatí na SŠ a VŠ umeleckého zamerania v roku 2012

 

Jakub Ružinský                        - Škola úžitkového výtvarníctva, Košice

Lucia Lažíková                         - Škola úžitkového výtvarníctva, Košice

Marek Geczik                            - Škola úžitkového výtvarníctva, Košice

Rastislav Olejár                        - Škola úžitkového výtvarníctva, Košice

Filip Konkoľ                             - Škola úžitkového výtvarníctva, Košice

Šimon Tóth                             - Škola úžitkového výtvarníctva, Košice

Samuel Fialkovič                     - Škola úžitkového výtvarníctva, Košice

Zuzana Sojková                       – architektúra       University of Kent – Veľká Británia

Veronika Paľová                      – architektúra       VŠVU Bratislava

Želmíra Tomková                     – architektúra        FU TU Košice

Daniela Vargovčíková               – architektúra       STU Bratislava            

Veronika Telepovská                – architektúra       ČVUT Praha

Matúš Pástor                            – architektúra        FU TU Košice

Michal Rachela             – architektúra       STU Bratislava

Michal Gerda                            – architektúra       STU Bratislava

Zoran Trpčevski                       – architektúra       ČVUT Praha – Česká republika

Jakub Kováč                            – design             Vysoká škola umelecká Plzeň – Česká republika

Gabriela Lenďáková                 – architektúra        VŠVU Bratislava

Martin Koniar                           – grafika              FU TU Košice

Katarína Dušenková                 – architektúra       VŠVU Bratislava

Katarína Geffertová                   – animácia           VŠVU Bratislava

*

Absolventi prijatí na SŠ a VŠ umeleckého zamerania v roku 2006

 

Lehoczký Tomáš                      - Školu úžitkového výtvarníctva, Košice

Mášik Andrej                            - Školu úžitkového výtvarníctva, Košice   

Krukóová Michaela                   - Školu úžitkového výtvarníctva, Košice

Cmár Matúš                              - Školu úžitkového výtvarníctva, Košice   

Leško Roman                           - Školu úžitkového výtvarníctva, Košice   

Pšeničková Martina                  - Školu úžitkového výtvarníctva, Košice   

Imrichová Slávka                     - Školu úžitkového výtvarníctva, Košice   

Hrušovský Adam                      - Školu úžitkového výtvarníctva, Košice

Marga Peter                              - Školu úžitkového výtvarníctva, Košice