Petra Rečičárová Malá galéria Alexandra Eckerdta vernisáž 13.10.