Pred objektom Kunsthalle / Hala umenia
*
*
Riaditeľ školy Marko Bačo
*
*
Janka Homzová, pedagóg
*
Na vernisáži vystúpil Fanfárový súbor pri ZUŠ M. Hemerkovej v Košiciach
*
Na vernisáži vystúpil folklórny súbor Súkromného hudobno-dramatického konzervatória na Požiarnickej ul. v Košiciach pod vedením Slavomíra Ondejku
*
*
*
Ján Süli (sedí vĺavo) bývalý starosta mestskej časti Košíc Staré Mesto (1990-2006) so súčasným starostom Starého Mesta Igorom Petrovčíkom (vpravo) 
*
*
*
Riaditeľ školy Marko Bačo rozprával o 60. ročnej histórii školy
*
Prehovoril viceprimátor Košíc Marcel Gibóda
*
Ďakovný list ZUŠ-ke od primátora mesta Košice Jaroslava Polačeka, z rúk viceprimátora Marcela Gibódu, prevzal riaditeľ školy Marko Bačo
*
*
"Najkrajší kút v šírom svete" nádherne zaspieval priaťeľ našej školy Jaroslav Dvorský
*
*
*
*
*
*
*