I N Š T R U K C I E

Milí žiaci, študenti, Vážení rodičia.

Vzhľadom na rozhodnutie Ministerstva školstva z 11.10.2020 bolo do odvolania na ZUŠ mimoriadne prerušené skupinové vyučovanie.
Naša škola prechádza od 12.10. na dištančné vyučovanie za týchto podmienok:
1.Žiakom budú ich učitelia zasielať e-mailom témy z tématických plánov.
2.Vyučovanie (komunikácia so žiakmi - korigovanie, motivácia, spätná väzba...) sa bude uskutočňovať podľa rozvrhu hodín, teda v čase, ako pred prerušením vyučovania.
3.Techniky prispôsobujeme domácim možnostiam - teda kresba a maľba.
4.Formát prác - ideálne na výkres A2, najmenší formát A3.
5.Na každú zaslanú tému budú mať žiaci časový limit 2 týždne (14 dní).
6.Žiadame rodičov / žiakov, aby obratom potvrdili prijatie úlohy / e-mailu.
7.V čase vyučovania je možnosť konzultácie s učiteľom (telefonicky, e-mailom).
8.Žiadame Vás o zasielanie fotografii výtvarných prác žiaka v procese tvorby práce (skica, hrubý návrh, finálna verzia) z dôvodu lepšej korekcie učiteľa.
9.Fotografie dokončenej práce prosíme zaslať v čo najlepšej kvalite (foto za denného svetla, bez reflexov a skreslenia - fotiť kolmo na prácu).
10.Dokončené práce spĺňajúce požadované kritéria budú priebežne uverejňované na webovej stránke školy.

O aktuánych zmenách Vás budeme priebežne informovať.
S pozdravom
riaditeľstvo ZUŠ-VO Kováčska 43 Košice