I N Š T R U K C I E

1. Žiakom budú ich učitelia zasielať e-mailom témy z tématických plánov.
2. Vyučovanie (komunikácia so žiakmi - korigovanie, motivácia, spätná väzba...) sa bude uskutočňovať podľa rozvrhu hodín, teda v čase, ako pred prerušením vyučovania.
3. Techniky prispôsobujeme domácim možnostiam - teda kresba a maľba.
4. Formát prác - ideálne na výkres A2, najmenší formát A3.
5. Na každú zaslanú tému budú mať žiaci časový limit 2 týždne (14 dní).
6. Žiadame rodičov / žiakov, aby obratom potvrdili prijatie úlohy / e-mailu.
7. V čase vyučovania je možnosť konzultácie s učiteľom (telefonicky, e-mailom).
8. Žiadame Vás o zasielanie fotografii výtvarných prác žiaka v procese tvorby práce (skica, hrubý návrh, finálna verzia) z dôvodu lepšej korekcie učiteľa.
9. Fotografie dokončenej práce prosíme zaslať v čo najlepšej kvalite (foto za denného svetla, bez reflexov a skreslenia - fotiť kolmo na prácu).
10. Dokončené práce spĺňajúce požadované kritéria budú priebežne uverejňované na webovej stránke školy.

O aktuánych zmenách Vás budeme priebežne informovať.