Mandolína je brnkací strunový hudobný nástroj lutnového alebo mandolového typu so štíhlym, krátkym krkom s pražcami.
Objavuje sa od 16. storočia ako ľudový nástroj v Taliansku (v rôznych prevedeniach a veľkostiach). Jej predchodcom bola mandola.[4] Jej vývoj bol ukončený v polovici 17. storočia. Od 18. storočia sa vyskytovala vo Francúzsku a v polovici 19. storočia takmer v celej Európe.
Mandolína má 4 – 6 strún, ktoré sú vedené dvojmo. Telo tvorí vypuklý korpus hruškovitého tvaru.
Existuje viacero typov mandolín:
- srdcová
- portugalská
- talianska
   ~ milánska
   ~ neapolská
Najobľúbenejšia je neapolská mandolína so 4 strunami, ktorá je ladená ako husle (g – d1 – a1 – e²).

nela_grincova_mandolina.png