Boli sme v Paríži  ;-)
14. — 18. september 2022

Krásavica na Seine nás ráno po dlhej ceste privítala čulým ruchom veľkomesta, so všetkými svojimi zákutiami, do ktorých vtlačili svoju osobnosť i svetoznámi umelci - maliari, napr. impresionisti, alebo i sochár August Rodin, či architekti. Obdivovali sme výšku ospevovanej Tour Eiffel, malebnosť Montmartru, rozľahlosť a čaro Zámku vo Versailles a jeho záhrad, osobnosť Napoleóna zhliadnutím jeho hrobku v Invalidovni, či Víťazný oblúk na námestí De l Etoile a pravdaže i osobnú pečať umelcov v ich dielach v galériách Louvre a Musée d'Orsay - s dielami impresionistov... Naozaj bolo čo zapamätávať si i odkráčať na svojich nohách! S mestom sme sa rozlúčili večer plavbou po Seine: Bon Sour Mademoisselle Paris a....Au Revoir.

Mgr. Kvetoslava Ivanová

pariz-k43-r.png

pariz-k43-b.png

pariz-k43-v.png

pariz-k43-vincent.png

pariz-k43-mona-lisa.png

pariz-k43-seurat.png

pariz-k43-kolotoc.png

pariz-k43-o.png

pariz-k43-a.png

pariz-k43-c.png

pariz-k43-k.png

pariz-k43-h.png

pariz-k43-d.png

pariz-k43-obluk.png

pariz-k43-n.png

pariz_louvre.pngZámok Versailles | spoločná fotografia