OZNAM

Dnes, 16. apríla 2024 je riaditeľské voľno, nevyučuje sa.

Konajú sa talentové skúšky a je deň otvorených dverí.

_

T a l e n t o v é   s k ú š k y

ta le nt

pre deti a talentovanú mládež, pre školský rok 2024/2025, sa uskutočnia v rámci  Dňa otvorených dverí  dňa   16. apríla 2024 (utorok), 16.00  v priestoroch školy na Kováčskej 43 v Košiciach. Uchádzači si donesú čistý výkres A3 a ceruzu, vítané sú domáce práce. Prihláste sa cez náš web zuskosice.sk prostredníctvom e-prihlášky. 

kurzor_ruka_vpravoTU https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/nova/?zus=758

Vytlačenú a podpísanú 1. Prihlášku, 2. Čestné prehlásenie a  3. Súhlas s používaním osobných údajov rodič odovzdá pri skúškach.

Bližšie info:     055/62 219 74,    mail: zuskosice@centrum.sk.   web: zuskosice.sk

_

zus►_

_