Oznamujeme rodičom a žiakom, že od pondelka 10.1.2022 ZUŠ Kováčska 43, Košice funguje v normálnom režime – vyučovanie prezenčnou formou. Rezort školstva informoval, že na školách sú podľa vyhlášky ÚVZ povinné rúška. Pri príchode na vyučovanie prinesie žiak (zákonným zástupcom podpísané) písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti:

PaedDr. Marko Bačo, riaditeľ školy
.

A4_print.png
Písomné vyhlásenie žiaka
.A4_print.png
Písomné vyhlásenie návštevníka
.