Nina Porubänová, Piktogram -Nasaď si rúško

Vyučujeme prezenčne v škole, podľa zaužívaného rozvrhu, v rúškach.

.
A4_print.png A4_print.png
   žiak   návštevník
Písomné prehlásenie o bezpríznakovosti.
Žiacke rodičmi vyplnené a podpísané prineste do školy.