Asambláž

Tvorba v priestore

Asambláž (z francúzskeho assemblage - dávať dokopy) je výtvarná technika, analogická ku koláži. 

Dáva dvojrozmernému obrazu tretí rozmer, alebo naopak, z trojrozmerných predmetov vytvára dvojrozmerný obraz.

Tento termín zaviedli dadaisti a tvorili ňou aj surrealisti.

Využívajú sa tu rôzne spôsoby spájania napr. lisovanie, viazanie, nitovanie, šraubovanie a pod. Tiež je možné vytvoriť len dočasnú asambláž ukladaním predmetov na ploche..