Tlačivá a formuláre

vyhlasenie_rodica_o_bezinfekcnostizdravotny_dotaznik

Čestné vyhlásenie pre zber údajov.png

Čestné prehlásenie dáva zákonný zástupca žiaka škole pri začiatku štúdia a predmetné prehlásenie je platné až do jeho zrušenia samotným zákonným zástupcom.