Čestné vyhlásenie

Všetci žiaci resp. jeden z rodičov (zákonný zástupca žiaka) každoročne, vždy pred začiatkom školského roka (najneskôr do 15.9.) doručia vyplnené tlačivo na riaditeľstvo školy.